• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Czy wiesz...Co to jest asfalt lany?

16-02-2018  

Asfalt lany ( z ang.: mastics asphalt MA) to rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), która jest produkowana i wbudowywana na gorąco, w temperaturze 190°C ÷ 230°C. Mieszanka jest samozagęszczalna – nie wymaga wałowania. Może być wbudowywana mechanicznie za pomocą dedykowanej rozkładarki lub ręcznie. 

Charakterystyczną cechą asfaltu lanego jest zawartość lepiszcza asfaltowego powyżej 6% (m/m), wysoka zawartość wypełniacza i piasku. Bardzo mała zawartość wolnych przestrzeni wynika z tego, że objętość lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni pomiędzy ziarnami kruszywa (grysu, piasku, mączki wapiennej). Taki skład powoduje, że asfalt lany jest mieszanką szczelną, przez co często jest wykorzystywany jako warstwa izolacyjna, np.: na obiektach inżynierskich. Ponadto, może być stosowany jako warstwa wiążąca lub ścieralna, jednak podatność tej mieszanki mineralno-asfaltowej na deformacje plastyczne ogranicza jej zastosowanie w miejscach, gdzie występuje ciężki, skanalizowany ruch. Klasyfikacja wymagań dla asfaltu lanego zawarta jest w normie europejskiej PN-EN 13108-6, natomiast szczegółowe wymagania zebrane są w dokumencie opracowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne
MA11 small.png 
Warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA 11 na obiekcie inżynierskim z widocznym uszorstnieniem z kruszywa (zdj. P. Ostrowski) 
 
 
Asfalt lany jest sprawdzoną technologią i obok najpopularniejszych mieszanek mineralno-asfaltowych takich jak beton asfaltowy czy SMA jest z powodzeniem stosowany przy budowie nawierzchni dróg i mostów. Dobór odpowiedniego rodzaju MMA jest oczywiście dokonywany na podstawie wymaganych właściwości oraz warunków pracy nawierzchni drogowej.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN