• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bitumuri rutiere
Proprietăți conform EN 12591:2009
 
Proprietate Unit Metoda de testare 35/50 50/70 70/100 160/220
Penetraţie la 25oC 0,1 mm EN 1426 35-50 50-70 70-100 160-220
Punct de înmuiere ºC EN 1427 50-58 46-54 43-51 39-47
Penetrație reziduală după îmbătrânire %
EN 12607-1
EN 1426
≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 43
Creșterea punctului de înmuiere după îmbătrânire ºC
EN 12607-1
EN 1427
≤ 8  ≤ 9  ≤ 9  ≤ 10 
Modificarea masei după îmbătrânire (valoare absolută) % (m/m) EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,8
Punct  de inflamabilitate ºC EN ISO 2592 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230
Solubilitatea % (m/m) EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Punct de rupere °C EN 12593 ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12
Viscozitate cinematică la 135oC *) mm2/s *) EN 12595 ≥ 370*) ≥ 295*) ≥ 230*) ≥ 175*)
Viscozitate dinamică la 60oC *) Pa•s *) EN 12596 ≥ 225 *) ≥ 145 *) ≥ 90 *) ≥ 55 *)
*) proprietate care nu este cerută în Polonia
 
 

Mărcile Grupei ORLEN