• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 45/80-55
Proprietăți conform PN-EN 14023:2011/Ap 1:2014
 

1. Destinație

Bitumul modificat ORBITON PMB 45/80-55 (PL) este în Polonia un bitum modificat uzual. Este destinat pentru utilizarea în toate mixturile asfaltice pentru straturile de uzură (AC, SMA).

2. Proprietăţi 

Proprietate Unit. Metoda de testare Cerință
Penetraţie la 25oC 0,1 mm EN 1426 45-80
Punct de înmuiere °C EN 1427 ≥55
Revenire elastică la 25oC %
EN 13398
≥70
Punct de rupere Fraass °C EN 12593 ≤-15
Punct de inflamabilitate °C EN ISO 2592 ≥235
Rezistența la tracțiune
(viteză redusă de tracțiune)
J/cm2 EN 13589
EN 13703
≥3 la 5oC
Modificarea masei după îmbătrânire %  EN 12607-1 ≤0,5
Creșterea punctului de înmuiere după îmbătrânire °C EN 1427 ≤8
Penetrație reziduală după îmbătrânire  EN 1426 ≥60
Revenire elastică la 25°C după îmbătrânire % EN 12607-1,
EN 13398
≥50
Stabilitate la stocare:
Diferența punctelor de înmuiere, °C
°C 
EN 13399,
EN 1427
≤5
Scăderea punctului de înmuiere după îmbătrânire °C
 EN 12607-1,
EN 1427
TBR a)
a) TBR (To Be Reported) = De raportat
 
Locul de producție: Płock, Trzebinia
 
 

Mărcile Grupei ORLEN