• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 25/55-60
Proprietăți conform PN-EN 14023:2011/Ap 1:2014

1. Destinație

Bitumul modificat ORBITON PMB 25/55-60 (PL) este unul dintre cele mai utilizate tipuri de bitumuri modificate. Este utilizat pentru straturile de bază bituminoase și straturile de legătură din beton asfaltic AC (BA) și beton asfaltic cu modul ridicat de rigiditate AC WMS. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru straturile de uzură pe segmentele ce suportă trafic greu și în mixturile asfaltice turnate MA.

2. Proprietăţi 

Proprietate Unit. Metoda de testare Cerință
Penetraţie la 25oC 0,1 mm EN 1426 25-55
Punct de înmuiere °C EN 1427 ≥60
Revenire elastică la 25oC %
EN 13398 
≥60
Punct de rupere conform Fraass °C EN 12593 ≤-10
Punct de inflamabilitate °C EN ISO 2592 ≥235
Rezistența la tracțiune
(viteză redusă de tracțiune)
J/cm2 EN 13589
EN 13703
≥2 la 10oC
Modificarea masei după îmbătrânire  EN 12607-1 ≤0,5
Creșterea punctului de înmuiere după îmbătrânire °C EN 1427 ≤8
Penetrație reziduală după îmbătrânire  EN 1426 ≥60
Revenire elastică la 25°C după îmbătrânire % EN 12607-1,
EN 13398
≥50
Stabilitate la stocare:
Diferența punctelor de înmuiere
°C 
EN 13399,
EN 1427
≤5
Scăderea punctului de înmuiere după îmbătrânire °C
 EN 12607-1,
EN 1427
TBR a)
a) TBR (To Be Reported) = De raportat
 

Locul de producție: Płock, Trzebinia

 
 

Mărcile Grupei ORLEN