• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bitum rutier 50/70
Proprietăți conform EN 12591:2009

1. Destinație

Bitumurile rutiere 50/70 pot fi utilizate mai ales pentru betoane asfaltice (BA) și SMA în straturile de uzură cu condiția îndeplinirii cerințelor de rezistență a mixturii la formarea de făgașe.
 

2. Proprietăţi 

Proprietate Unitate Metoda de testare Cerință
Penetraţie la 25oC 0,1 mm EN 1426 50 - 70
Punct de înmuiere °C EN 1427 46 - 54
Punct de rupere °C EN 12593 ≤ -8
Punct  de inflamabilitate °C EN ISO 2592 ≥ 230
Solubilitate % m/m EN 12592 ≥ 99,0
Variaţia masei după îmbătrânire (valoare absolută)
% m/m EN 12607-1 ≤ 0,5
Penetrație reziduală după îmbătrânire % EN 12607-1
EN 1426
​≥ 50
Creșterea punctului de înmuiere după îmbătrânire °C EN 12607-1
EN 1427
≤ 9
​Viscozitate dinamică la 60oC ​Pa•s ​EN 12596 ​≥ 145
​Viscozitate cinematică la 135oC ​mm2/s ​EN 12595 ​≥ 295
 
Locul de producție: Płock, Trzebinia
 
 

Mărcile Grupei ORLEN