• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bitum rutier 35/50
Proprietăți conform EN 12591:2009

1. Destinație

Bitumurile rutiere 35/50 pot fi utilizate pentru betoane asfaltice (BA) în straturile de bază și de legătură. Nu trebuie utilizat bitumul 35/50 pentru straturile de uzură.
 

2. Proprietăţi

Proprietate Unitate Metoda de testare Cerință
Penetraţie la 25oC 0,1 mm EN 1426 35 - 50
Punct de înmuiere °C EN 1427 50 - 58
Punct  de inflamabilitate °C EN ISO 2592 ≥ 240
Solubilitate % m/m EN 12592 ≥ 99,0
Variaţia masei după îmbătrânire (valoare absolută)
% m/m EN 12607-1 ≤ 0,5
Penetrație reziduală după îmbătrânire % EN 12607-1
EN 1426
​≥ 53
Creșterea punctului de înmuiere după îmbătrânire °C EN 12607-1
EN 1427
≤ 8
Punct de rupere °C EN 12593 ≤ -5
​Viscozitate dinamică la 60oC ​Pa•s *) ​EN 12596 ​≥ 225
​Viscozitate cinematică la 135oC ​mm2/s *) ​EN 12595 ​≥ 370
 
Locul de producție: Płock, Trzebinia
 
 

Mărcile Grupei ORLEN