• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bitumuri rutiere
Dezvoltarea instalaţiei

Schimbările în tehnologia de producţie a bitumului rutier, iniţiate de către PKN ORLEN S.A. în prima jumătate a anilor 90 şi continuate în prezent de către ORLEN Asfalt Sp. z o.o. au avut drept scop îmbunătăţirea calităţii şi uniformităţii bitumului rutier.

În acest scop au fost întreprinse acţiuni pe două direcţii:
• investiţii în instalaţii legate de producţia de bitum rutier;
• lucrări de cercetare şi de control al calităţii bitumului produs.

Începând din 1994 a avut loc o intensificare a investiţiilor în cadrul PKN Orlen, în partea firmei care era activă în domeniul producţiei de bitum rutier. Aceasta a presupus următoarele modificări:
• reparaţii şi modernizări sistematice ale instalaţiilor de distilare de tip ţeavă-turn DRW;
• îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a oxigenării periodice (a oxidatorilor) la nivelul reziduului post-distilare;
• montarea şi punerea în funcţiune a unei noi instalaţii de oxidare continuă a reziduului post-distilare conform tehnologiei BITUROX a firmei austriece Pörner;
• crearea unei baze de rezervoare pentru înmagazinarea produselor.

Modernizarea DRW, împreună cu selecţia ţiţeiului, efectuată în colaborare cu Institutul de Cercetare pentru Drumuri şi Poduri (IBDiM) din Varşovia, au dus la uniformizarea calităţilor reziduului post-distilare, care constituie materia primă pentru producţia de bitum rutier.

Montajul instalaţiei BITUROX a debutat în anul 1995. În anul 1997 au fost întreprinse primele cercetări comparative ale bitumului din ambele instalaţii: cea cu flux periodic şi cea cu flux continuu. Principalul avantaj al BITUROX-ului, în comparaţie cu procesul de oxidare periodică, îl constituie un proces de oxidare mult mai selectiv şi mai rapid al produsului post-distilare. Parametrii oxidării (timpul, temperatura, presiunea, cantitatea de aer - oxigen) pot fi reglate şi controlate în mod precis. Astfel putem controla calitatea produsului.

Toate sferele de activitate care pot avea efect asupra calităţii bitumurilor sunt monitorizate, ca parte dintr-un sistem integrat de management al calităţii şi al mediului aflat în continuă perfecţionare. 

Producţia de bitum în reactorul BITUROX

După încălzire şi amestecare în rezervoarele de depozitare, materia primă - reziduul de vidare din instalaţia de distilare a ţiţeiului - este dirijată către reactorul Biturox. Reactorul este un rezervor vertical sub presiune, echipat cu un cilindru central şi un agitator cu trei turbine pe ax comun, plasate în interiorul cilindrului. Aerul se deplasează în sus prin interiorul cilindrului, sub forma unor mari bule, care sunt înmagazinate la nivelul unor plăci coalescente şi sparte de turbinele agitatorului în bule mai mici. Astfel are loc o reînnoire a suprafeţei de reacţie, oxidarea având loc în mod intens, în întreaga masă a materiei prime, cu un consum de aer mai redus şi într-un timp mai scurt. Fluxul de aer este reglat în aşa fel încât cantitatea de oxigen în gazele evacuate să fie de 2 - 5% v/v. Mişcarea aerului şi a agitatorului determină circulaţia lichidului în reactor, în sus în cilindrul interior, iar în spaţiul exterior cilindrului - în jos. Căldura rezultată din reacţia de oxidare este preluată din reactor prin evaporarea apei procesuale, injectate direct în ţevile cu aer tehnologic. Cantitatea de apă procesuală reglează cu exactitate temperatura la care are loc procesul. Vaporii de apă rezultaţi permit eliminarea din masa bituminoasă a produselor secundare nedorite: gaze şi distilat oxidat uşor; în acelaşi timp vaporii măresc gradul de securitate al producţiei. Bitumul este extras din reactor din suprafaţa exterioară a cilindrului, de la nivelul superior intrării materiei prime şi este supus răcirii în dispozitive pentru răcirea bitumului. Apoi este dirijat spre rezervoare de înmagazinare a bitumurilor, unde este uniformizat şi supus unei analize calitative. Distribuţia în cisterne autospeciale şi de cale ferată are loc în posturi de turnare ermetice.

Protecţia mediului

Gazele evacuate care părăsesc partea superioară a reactorului sunt pre-răcite în ţeava de evacuare prin injectarea de ulei tehnic. Are loc de asemenea o condensare a hidrocarburilor grele. În stadiul următor, gazele sunt supuse unui proces continuat de condensare şi spălare într-un scruber cu baza aspersată cu ulei, apoi condensul este înlăturat într-un separator ce funcţionează pe principiul ciclon. În final, gazele post-oxidare astfel curăţate şi răcite sunt folosite într-un cuptor tip booster, cu recuperarea căldurii într-un cazan.

Stocarea

Mărimea şi numărul rezervoarelor pentru bitumul produs permit producţia şi vânzarea lor în flux continuu. Depozitul de bitum este echipat cu un sistem de absorbţie şi reciclare a vaporilor.

Controlul procesului
 
Controlul procesului are loc prin intermediul sistemului distribuit DCS. O instalaţie - pilot ajută la optimizarea procesului.
 
 
 

Mărcile Grupei ORLEN