• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Norme şi Aprobări Tehnice

Bitumuri rutiere conform Normei Europene PN-EN 12591:2010

Introducere
Bitumurile rutiere sunt lianţii cu cea mai largă utilizare pentru mixturile mineral-bituminoase la cald, fiind folosiţi în lumea întreagă. Baza clasificării bitumurilor rutiere în Polonia şi în celelalte ţări comunitare este penetraţia, adică măsura consistenţei bitumului, determinată la temperatura de 25°C. În cazul ţărilor care folosesc norma EN 12591, penetraţia este proprietatea cu ajutorul căreia se clasifică tipurile de bitum.

Istoria dezvoltării documentaţiei de referinţă pentru producţia bitumurilor rutiere în Polonia
Primul document de referinţă pentru producţia bitumurilor rutiere în Polonia a fost norma PN/C-96170:1951. În anii care au urmat au apărut revizuiri ale acestei legi: în anii 1956, 1963 şi 1965. În anul 2002 Comitetul Polon de Normative (Polski Komitet Normalizacyjny – PKN) a publicat norma europeană PN-EN 12591:2002 (U). În comparaţie cu vechea Normă Polonă PN/C-96170:1965, Norma Europeană PN-EN 12591:2002 (U) modifică aria şi metodele de analiză a proprietăţilor bitumurilor rutiere. În afara proprietăţilor de bază obligatorii, în Polonia sunt folosiţi în mod suplimentar trei parametri: punctul de rupere Fraass, creşterea temperaturii de înmuiere la RTFOT şi conţinutul de parafină. În plus, în comparaţie cu norma naţională precedentă din 1965, această normă a introdus noi tipuri de bitumuri, schimbând nomenclatorul bitumurilor rutiere, de exemplu D50 a devenit 50/70, ş.a.m.d. Pe lângă intervalele de penetrație la 25ºC, au fost modificate şi intervalele de temperaturi de înmuiere, corespunzător cu noile tipuri de bitumuri. Norma PN-EN 12591:2002(U) a fost înlocuită cu norma PN-EN 12591:2004. În luna mai 2009 PKN a introdus norma PN-EN 12591:2009 care, în luna decembrie 2009, a devenit normă armonizată, implicit permiţând producătorilor să folosească simbolul CE pentru a marca bitumurile rutiere produse. În luna septembrie a anului 2010, PKN a aprobat şi publicat norma PN-EN 12591:2010, care a înlocuit norma PN-EN 12591:2009.

Bitumurile rutiere ORLEN Asfalt în lumina documentelor de referinţă

Producţia de bitumuri rutiere la Płock a debutat în anul 1965 şi continuă şi astăzi, în conformitate cu normele intrate succesiv în vigoare. Începând cu 11.2010 societatea ORLEN Asfalt produce bitumuri rutiere conform normei PN-EN 12591:2010și marchează cu simbolul CE.  

Societatea ORLEN Asfalt produce şase tipuri de bitumuri rutiere:

•    Bitum rutier 20/30
•    Bitum rutier 35/50
•    Bitum rutier 50/70
•    Bitum rutier 70/100
•    Bitum rutier 100/150
•    Bitum rutier 160/220
 
 

Bitumuri rutiere modificate în conformitate cu Norma Europeană PN-EN 14023:2011

Introducere

Bitumurile modificate cu polimeri ORBITON sunt lianți bituminoși speciali fabricați din bitum de bază cu adaos de modificator - elastomer Stiren-Butadien-Stiren (SBS). Adaosul de elastomer termoplastic SBS modifică semnificativ caracteristicile liantului bituminos și ale mixturii mineral-asfaltice. Se mărește rezistența îmbrăcăminții la temperatură joasă, deformări permanente, fisurare de oboseală, rezistența la apă și îngheț. Crește deci durabilitatea îmbrăcăminții rutiere. Producția bitumurilor ORBITON are loc cu utilizarea unei instalații speciale de modificare a bitumului cu polimer. Tehnologia de producție a fost elaborată de ORLEN Asfalt.
 
Istoricul dezvoltării documentelor de referință pentru producția bitumurilor modificate în Polonia
 
Începutul utilizării bitumurilor modificate în Polonia datează în anii 90 ai secolului XX. În această perioadă nu existau nici norme poloneze, nici europene cu privire la aceste produse. În Polonia erau utilizate la acea vreme drept document de referință Aprobările Tehnice IBDiM emise pentru fiecare grup de produse ale unui producător. Caracteristicile și clasificarea bitumurilor modificate în Aprobările Tehnice erau efectuate conform modelului din recomandările tehnice existente – Polimerobitumuri rutiere TWT-PAD-97 și ulterior conform următoarei versiuni TWT-PAD-2003. În ianuarie 2006 Comitetul Normativ Polonez (PKN) a publicat norma PN-EN 14023:2006, iar în martie 2009 norma PN-EN 14023:2009. Din martie 2010 în Normele Poloneze a apărut rectificarea Ap1:2010, care modifica anexa națională NA – au fost crescute cerințele referitoare la coeziunea bitumurilor sub formă de energie analizată la viteză mică de întindere și cerințele referitoare la revenirea elastică pentru liantul 65/105-60 înainte și după îmbătrânire. În septembrie 2010 PKN a aprobat și în octombrie a publicat norma PN-EN 14023:2010 care a înlocuit norma PN-EN 14023:2009/Ap1:2010. În ianuarie 2011 PKN a aprobat și publicat norma PN-EN 14023:2011 care a înlocuit norma PN-EN 14023:2010. Din mai 2014 în Normele Poloneze a apărut rectificarea Ap1:2014 care modifică anexa națională NA la norma PN-EN 14023:2011. Introducând această modificare, a fost înlocuit tabelul NA.1 care conținea cerințele pentru bitumurile modificate cu polimeri pentru utilizarea în Polonia cu două tabeluri noi NA.1 și NA.2. Primul - NA.1, ca și cel anterior, conține cerințele pentru bitumurile modificate, iar cel de-al doilea - NA.2, conține cerințe nou introduse pentru bitumurile înalt-modificate pentru utilizarea în Polonia. Pe lângă introducerea modificării sub forma adăugării de cerințe în raport cu bitumurile înalt-modificate, au fost introduce rectificări în raport cu anumite cerințe incluse în tabelul NA.1 din norma PN-EN 14023:2011. Cele mai importante dintre acestea sunt creșterea cerințelor în raport cu coeziunea sub forma energiei analizată la viteză mică de întindere pentru bitumul 45/80-65 și creșterea cerințelor în sfera revenirii elastice pentru liantul 10/40-65, 25/55-60, 45/80-55 și 45/80-65. A fost majorată de asemenea cerința pentru temperatura de rupere Fraass pentru bitumul 45/80-55 de la -12°C la -15°C.

Bitumurile modificate ORLEN Asfalt în lumina documentelor de referință

De la sfârșitului anului 2008 a fost încetată producția de bitumuri modificate ORBITON conform Aprobării Tehnice IBDiM Nr. AT/2005-03-0864 împreună cu Modificarea nr. 1/2007 la AT/2005-03-0864 și a fost demarată producția a două bitumuri modificate ORBITON 45/80-50 și 45/80-60 conform PN-EN 14023:2006. Din martie 2009 a fost începută producția a cinci bitumuri modificate ORBITON conform normei PN-EN 14023:2009. Patru dintre acestea sunt corespondente ale bitumurilor modificate produse anterior conform Aprobării Tehnice IBDiM, iar al 5-lea – 65/105-60 era un bitum modificat nou.
În anii 2012-13 diferențele în cerințele naționale ale statelor UE și planurile de distribuție a bitumurilor modificate de compania OA în afara granițelor Poloniei au impus introducerea în ofertă a bitumurilor modificate cu indexul EXP. Acestea sunt bitumuri care îndeplinesc cerințe ale statelor UE către care sunt exportate.
De la momentul publicării rectificării Ap1:2014 la norma PN-EN 14023:2011 în oferta ORLEN Asfalt se află trei produse noi – bitumurile înalt-modificate ORBITON HiMA cu următoarele tipuri: 25/55-80, 45/80-80 și 65/105-80


Din iunie 2014 Compania ORLEN Asfalt produce 11 tipuri de bitumuri modificate cu polimeri sub denumirea comună ORBITON:

•    Bitum modificat ORBITON 10/40-65,
•    Bitum modificat ORBITON 25/55-55 EXP/DE – bitum destinat pieței germane,
•    Bitum modificat ORBITON 25/55-60,
•    Bitum modificat ORBITON 25/55-60 EXP/CZ – bitum destinat pieței din Cehia,
•    Bitum modificat ORBITON 25/55-65 EXP – bitum destinat piețelor din țările baltice,
•    Bitum modificat ORBITON 25/55-80 HiMA – bitum înalt-modificat nou,
•    Bitum modificat ORBITON 45/80-55,
•    Bitum modificat ORBITON 45/80-65,
•    Bitum modificat ORBITON 45/80-80 HiMA – bitum înalt-modificat nou,
•    Bitum modificat ORBITON 65/105-60
•    Bitum modificat ORBITON 65/105-80 HiMA – bitum înalt-modificat nou,

Din iunie 2014 bitumurile modificate ORBITON (fără indexul EXP) și ORBITON HiMA sunt produse conform normei PN-EN 14023:2011/Ap1:2014 iar bitumurile ORBITON EXP sunt produse conform normelor țărilor către care sunt exportate.
 
 
 

Bitumuri rutiere multigrade conforme cu Aprobările Tehnice IBDiM

Introducere

Bitumurile multigrade sunt produse intermediare, între bitumurile rutiere şi cele modificate. Începând din anii 80 ai sec. XX sunt folosite cu succes, în multe ţări de pe mapamond, în diverse zone climatice, fiind supuse la niveluri variate de solicitare. Bitumurile multigrade BITREX sunt bitumuri speciale. Nu conţin adaosuri sau modificatori, de ex. polimeri sau acid polifosforic. Tehnologia de producţie a fost elaborată în cadrul ORLEN Asfalt.

Istoria dezvoltării documentaţiei de referinţă pentru producţia bitumurilor multigrade în Polonia

Bitumurile multigrad nu se află în prezent sub incidenţa vreunei norme naţionale poloneze sau europene. Ele nu sunt luate în considerare în norma referitoare la bitumurile rutiere simple PN-EN 12591, nici în norma PN-EN 14023 referitoare la bitumurile modificate. Din acest motiv, singurul document de referinţă care permite producătorului să introducă pe piaţă aceste bitumuri este Aprobarea Tehnică IBDiM pe care o posedă pentru aceste produse.

Bitumurile multigrade ORLEN Asfalt în lumina documentelor de referinţă

Societatea produce trei tipuri de bitumuri multigrade, cu denumirea comună de BITREX, pe baza Aprobării Tehnice IBDiM:
 
•    Bitum multigrad BITREX 20/30
•    Bitum multigrad BITREX 35/50
•    Bitum multigrad BITREX 50/70


Documentul de referinţă pentru bitum rutier multigrad BITREX 20/30 este Aprobarea Tehnică IBDiM AT/2010-02-1940.
 
 

Documentul de referinţă pentru bitumul rutier multigrad BITREX 35/50 este Aprobarea Tehnică IBDiM AT/2005-03-1882/2
 
 
 
Documentul de referinţă pentru bitumul rutier multigrad BITREX 50/70 este Aprobarea Tehnică IBDiM AT/2005-03-1882/2
 
 
 

Mărcile Grupei ORLEN