• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ştiaţi că

BITUMUL ŞI SMOALA NU SUNT UNUL ŞI ACELAŞI LUCRU
 

Cu toate că bitumul şi smoala fac parte din aceeaşi grupă de lianţi bituminoşi, atât din punctul de vedere al formulei chimice, cât şi din punct de vedere structural, între acestea există deosebiri substanţiale.
 
Bitumul este un produs derivat al ţiţeiului, iar smoala este produsă prin prelucrarea cărbunelui. Oricine le poate deosebi prin miros. Mirosul smoalei este mult mai intens decât cel al bitumului.

Smoala utilizată la construcţia drumurilor până în anii 80 ai secolului trecut era un liant relativ moale. Bitumurile folosite astăzi sunt mult mai dure.

Din punctul de vedere al impactului asupra mediului, smoala este o substanţă mult mai nocivă, deoarece conţine hidrocarburi aromatice, care sunt cancerigene.

În comparaţie cu smoala, bitumul este o substanţă nepericuloasă, iar cantitatea de hidrocarburi periculoase din el este de peste 10.000 de ori mai mică decât aceea din smoală, fiind comparabilă cu aceea din compoziţia alimentelor.
 

BITUMURILE SUNT PRODUSE ECOLOGICE
 

Bitumul este unul din puţinele materiale de construcţie pentru drumuri considerate a fi ecologice, deoarece pot fi 100 % reciclate şi folosite din nou pentru construirea unui nou carosabil.
 

ŞOSELELE CONŢIN DOAR 5% BITUM
 

În medie, în orice drum pentru al cărui carosabil s-a utilizat ca liant bitumul, acesta este prezent într-o proporţie de aprox. 5%. Restul de 95% îl constituie sterilul de diverse grosimi.
 

CUVÂNTUL BITUM ARE DOUĂ ÎNŢELESURI
 

De fapt, cuvântul bitum înseamnă doar liantul (bitumul) folosit la construcţia drumurilor, dar în majoritatea ţărilor europene, când vorbim despre bitum ne referim la mixtura mineral - asfaltică. Straturile de carosabil bituminos sunt executate din mixtura mineral - asfaltică, în care bitumul (ca liant) constituie 4-6% din masa totală.
 
 

Mărcile Grupei ORLEN