• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Instrucţiuni scrise pentru echipajul vehiculului

Măsuri ce trebuie luate în caz de accident sau pericol

 

În cazul survenirii unor accidente sau a unor pericole în timpul transportului, membrii echipajului trebuie să execute următoarele acţiuni, în măsura posibilităţilor şi dacă acestea se pot efectua în siguranţă:
 
 • Frânaţi, opriţi motorul şi decuplaţi acumulatorul cu ajutorul întrerupătorului principal, dacă acesta este accesibil;
 • Evitaţi sursele de foc, în special nu fumaţi şi nu puneţi în funcţiune niciun fel de dispozitive electrice;
 • Anunţaţi serviciile de salvare corespunzătoare, transmiţându-le cât mai multe informaţii despre accident sau pericol;
 • Îmbrăcaţi o vestă reflectorizantă şi plasaţi semnalizarea vizuală în mod corespunzător;
 • Asiguraţi serviciilor de salvare accesul nestingherit la documentele de parcurs ale transportului efectuat;
 • Nu călcaţi pe substanţele dispersate, nu le atingeţi, rămâneţi în partea dinspre care suflă vântul, pentru a evita inspirarea de vapori, fum şi praf;
 • Pentru a stinge un incendiu incipient, care cuprinde cauciucurile, frânele sau compartimentul motor, poate fi folosit un extinctor, în cazul în care această alegere este corectă şi nu prezintă riscuri.
 • Membrii echipajului nu vor stinge incendiul din compartimentul încărcăturii vehiculului;
 • Dacă acest lucru este posibil şi nu prezintă riscuri, trebuie întreprinse acţiuni pentru a evita degajarea de substanţe în mediul acvatic sau în canalizare şi pentru a strânge substanţele dispersate, folosind echipamentul din dotarea unităţii de transport respective;
 • Îndepărtaţi-vă de locul în care s-a produs accidentul sau a apărut pericolul, anunţaţi alte persoane să se îndepărteze de acel loc şi conformaţi-vă indicaţiilor serviciilor de salvare;
 • Îmbrăcămintea contaminată precum şi mijloacele de protecţia muncii folosite trebuie eliminate cu grijă, în condiţii de siguranţă.
 
Indicaţii suplimentare pentru membrii echipajului, referitoare la specificul pericolelor legate de Substanţele periculoase, detaliate pe clase şi pe măsurile care trebuie luate, în funcţie de împrejurări
Autocolant avertizare Specificul pericolelor Informaţii suplimentare
(1) (2) (3)
Substanţe şi obiecte exploziverysunek-1(1).gif

Pot avea o serie de proprietăţi care duc la efecte cum ar fi explozii masive, împrăştiere de schije, foc intens / radiaţie termică, lumină, zgomot sau degajare de fum. Sunt sensibile la vibraţii sau la lovituri şi/sau la încălzire.
Adăpostiţi-vă şi îndepărtaţi-vă de ferestre.
Substanţe şi obiecte exploziverysunek-2(1).gif

Pericol moderat de explozie şi incendiu. Adăpostiţi-vă.
Gaze combustibilerysunek-3(1).gif

Pericol de incendiu.
Pericol de explozie.
Posibile substanţe sub presiune.
Pericol de sufocare.
Pot cauza arsuri sau degerături.
Pericol de explozie în caz de încălzire.
Adăpostiţi-vă.
Evitaţi adânciturile de teren.
Gaze necombustibile şi netoxicerysunek-4(1).gif

Pericol de sufocare.
Posibile Substanţe sub presiune.
Pot cauza degerături.
Pericol de explozie în caz de încălzire.
Adăpostiţi-vă.
Evitaţi adânciturile de teren.
Substanţe toxicerysunek-5(1).gif

Pericol de intoxicare.
Posibile substanţe sub presiune.
Pot cauza arsuri chimice sau degerături.
Pericol de explozie în caz de încălzire.
Folosiţi măşti de evacuare.
Adăpostiţi-vă.
Evitaţi adânciturile de teren.
Substanţe combustibile lichiderysunek-6(1).gif

Pericol de incendiu.
Pericol de explozie.
Încărcătura poate exploda în caz de încălzire.
Adăpostiţi-vă.
Evitaţi adânciturile de teren.
Substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive şi explozibili solizi stabilizaţi
rysunek-7(1).gif

Pericol de incendiu. Substanţe uşor inflamabile sau inflamabile. Se pot aprinde ca urmare a acţiunii căldurii, a scânteilor sau a focului deschis.
Încărcătura poate conţine substanţe auto-reactive, capabile de a intra într-o reacţie exotermă accelerată de descompunere sub influenţa următorilor factori: căldură degajată, contactul cu alte substanţe (cum ar fi acizii, compuşii pe bază de metale grele sau aminele), frecarea sau lovirea.
În urma descompunerii se pot degaja noxe sub formă de gaze sau vapori inflamabili sau poate avea loc autocombustia.
Încărcătura poate exploda în caz de încălzire.
Pericol de incediu al materialelor explozive stabilizate, în cazul pierderii substanţei de stabilizare.
 
Substanţe cu aprindere spontanărysunek-8(1).gif

Pericol de aprindere spontană în cazul defectării unor elemente ale încărcăturii sau a degajării conţinutului.
Pot avea reacţii chimice violente în contact cu apa.
 
Substanţe care degajă gaze inflamabile în contact cu aparysunek-9(1).gif

Pericol de incendiu şi explozie în contact cu apa. Materialul eliberat trebuie păstrat în stare uscată, sub acoperire.
Substanţe oxidanterysunek-14(1).gif

Pericol de reacţie violentă, incendiu şi explozie în cazul contactului cu substanţe combustibile. Evitaţi amestecarea cu substanţe combustibile (de ex.: rumeguş)
Acizi organicirysunek-15(1).gif

Pericol de descompunere exotermă ca urmare a creşterii temperaturii în contactul cu alte substanţe (cum ar fi acizii, compuşii pe bază de metale grele sau aminele), frecarea sau lovirea. În aceste situaţii se pot degaja substanţe nocive şi inflamabile sub formă de vapori sau gaze. Evitaţi amestecarea cu substanţe combustibile (de ex.: rumeguş)
Substanţe toxicerysunek-12(1).gif

Pericol de intoxicare în cazul inhalării, contactului cu pielea sau ingerării.
Pericol în cazul eliberării în mediul acvatic şi în sistemul de canalizare.
Folosiţi măşti de evacuare.
Substanţe biologice periculoaserysunek-13(1).gif

Pericol de contaminare.
Poate cauza afecţiuni periculoase în cazul oamenilor şi animalelor.
Pericol în cazul eliberării în mediul acvatic şi în sistemul de canalizare.
 
Substanţe radioactiverysunek-18(1).gif

Pericol de absorbţie şi iradiere externă. Limitaţi timpul de expunere.
Substanţe fisionabilerysunek-19(1).gif

Pericol de reacţie în lanţ.  
Substanţe causticerysunek-20(1).gif

Pericol de arsuri chimice.
Pot reacţiona violent în contact cu acelaşi tip de substanţă sau în contact cu apa sau cu alte substanţe.
Pericol în cazul eliberării în mediul acvatic şi în sistemul de canalizare.
 
Diverse substanţe şi obiecte periculoaserysunek-21(1).gif

Pericol de arsuri.
Pericol de incendiu.
Pericol de explozie.
Pericol în cazul eliberării în mediul acvatic şi în sistemul de canalizare.
 
NOTA 1: În cazul mărfurilor periculoase care crează mai multe clase de pericole şi a încărcăturilor combinate din mai multe mărfuri, se folosesc toate indicaţiile corespunzătoare.NOTA 2: Indicaţiile suplimentare definite mai sus pot fi adaptate în funcţie de clasa de mărfuri periculoase transportate şi de mijloacele de transport folosite.
Indicaţii suplimentare pentru membrii echipajului, referitoare la specificul pericolelor legate de Substanţele periculoase, detaliate pe clase şi pe măsurile care trebuie luate, în funcţie de împrejurări
Simbol Specificul pericolelor Informaţii suplimentare
(1) (2) (3)
Substanţe şi obiecte explozivero1.png

Pericol în cazul eliberării în mediul acvatic şi în sistemul de canalizare.
 
ro2.png

Pericol de arsuri. Evitaţi contactul cu părţile fierbinţi ale unităţii de transport şi cu materialul eliberat.
 
Echipamentul de protecţie individuală şi colectivă pentru efectuarea de activităţi generale şi de acţiuni de salvare caracteristice pentru tipul de pericol dat, transportat la bordul vehicolului conform prevederilor 8.1.5 ADR.
Echipamentul de mai jos trebuie să se găsească în mijlocul de transport în timpul transportului substanţelor periculoase, pentru toate numerele de autocolante de avertizare:
 
 • pană pentru roţi pentru vehiculul respectiv, cu dimensiunea corespunzătoare greutăţii totale admise a vehiculului şi diametrului roţilor acestuia; 
 • două semne de avertizare verticale;
 • lichid pentru clătirea ochilora: iar pentru fiecare membru al echipajului:
 • vestă de avertizare (de ex. cea descrisă în EN 471);
 • dispozitiv de iluminare portabil; 
 • o pereche de mănuşi de protecţie
 • protecţie pt. ochi (de ex. ochelari de protecţie) 
Echipamente suplimentare pentru unele clase:
 
 • mască de evacuareb pentru fiecare membru al echipajului vehiculului, care trebuie să se găsească la bordul acestuia în timpul transportului mărfurilor din clasele 2.3 sau 6.1; 
 • lopatăc;
 • protecţie pentru orificiile de canalizarec;
 • container din material plastic pentru culegerea resturilor dispersatec.
------------------------ 
a Nu este necesar în cazul etichetelor de avertizare cu nr. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 şi 2.3.
b De exemplu masca de protecţie cu absorbitor ataşat pentru gaz sau praf, de tip A1B1E1K1-P1 sau A2B2E2K2-P2, similară cu cea definită prin norma EN 141.
c Necesare numai în cazul etichetelor de avertizare nr. 3, 4.1, 4.3, 8 şi 9.
 
 

Mărcile Grupei ORLEN